Kasutustingimused

Selleks, et peostuudio kasutamisest saaksid kõik osapooled võrdselt sama palju rõõmu tunda, panime kirja selle kasutustingimused. Palun tutvu nendega enne peostuudio kasutamist ning tutvusta seda ka oma külalistele.

 • Palun käitu meie ruumide ja inventariga heaperemehelikult.
 • Peo lõppedes korrasta palun ruumid ning tagasta peostuudio meile sellisena nagu Sina selle enda kasutusse said. Palun aseta oma kohale tagasi kõik mänguasjad ja kostüümid. Palun pane ka praht prügikasti ning lao nõudepesumasinasse kasutatud nõud. Pese ja kuivata ära suuremad nõud, mis sinna ei mahu. Korrastamata ruumi tagastamisel on meil õigus esitada ruumi rentijale koristusteenuse eest arve summas 40 eurot.
 • Pindade, sh põranda, puhastuse teeb peo järgselt peostuudio personal ning viib välja ka prügikotid. Suuremad pakendid ja taara palun vii ise kaasa.
 • Vaibaga kaetud mängualal on söögi ja joogiga viibimine keelatud. Kui mänguala vaip vajab peo järgselt puhastust, siis on meil õigus ruumi rentijale esitada selle eest koristusteenuse arve 40 eurot.
 • Meie ruumides on lubatud viibida vaid sokkides või vahetusjalanõudes.
 • Tordivulkaanide ja säraküünalde kasutamine on lubatud vaid eelneval kokkuleppel.
 • Konfeti kasutamine on meie ruumides samuti lubatud vaid eelneval kokkuleppel.
 • Lapsed võivad peostuudios viibida vaid täiskasvanud saatjaga.
 • Lapse saatja vastutab lapse turvalisuse ja ohutuse eest – palun ära jäta oma last järelvalveta. Peostuudio ei vastuta külastajate tervisekahjustuste eest, mis on tekitatud ebakorrapäraselt kasutatud atraktsioonide või järelvalveta jäetud laste tegevuse käigus.
 • Iga külastaja vastutab ise enda isiklike asjade eest. Peostuudio ei võta vastutust külastajate kadunud või mahajäetud asjade eest.
 • Mängumaja seinad, aknad, katus ja piired, ei ole mõeldud ronimiseks ning need võivad sellisel juhul minna katki. Ülesse saab minna selleks mõeldud trepist ning alla tulla mööda liumäge. 
 • Stuudio rentija vastutab ruumide, tehnika ja inventari heakorra eest. Kahju tekitamisel varale on rendileandjal õigus nõuda rendilevõtjalt kahju hüvitamist.
 • Stuudios olev inventar on mõeldud vaid kohapeal kasutamiseks – palun ära võta nõusid, mänguasju jms koju kaasa. Juhul, kui peo käigus läheb midagi katki, siis palun tõsta see kõrvale ning teavita meid sellest kindlasti.
 • Palun pea kinni peo alguse ja lõpu kellaaegadest, siis jõuame ruumid teiste külaliste jaoks õigeaegselt valmis seada. Rendileandjal on õigus peo korraldajalt nõuda täiendavat lisatasu ületatud aja eest.
 • Kamina kütmine ei ole lubatud. Sellega tegeleb vaid peostuudio pererahvas. Ruumide temperatuuri saab reguleerida õhksoojuspumba abil.
 • Suitsetamine on meie siseruumides keelatud.